Partners Leo Kannerhuis Nederland zoeken naar nieuwe samenwerkingsvorm
Per 1 januari 2018 heeft Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL) haar activiteiten in het franchiseconstruct afgerond. De voormalige franchisepartners zoeken momenteel met elkaar naar een nieuwe vorm voor verdere samenwerking op het gebied van kennis delen, innovatie, onderzoek en ervaringsdeskundigheid.

Lees meer…

Leo Kannerhuis Nederland

Leo Kannerhuis Nederland was een samenwerkingsverband van zes GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over Nederland. Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten binnen het samenwerkingsverband afgerond. De partners onderzoeken een nieuwe samenwerkingsvorm die beter past dan het franchiseconstruct waarop LKH-NL was gestoeld.


Thema’s

Blended behandelmodules
Blended behandelmodules bestaan uit online bijeenkomsten, opgevolgd door een face-to-face bijeenkomst. De modules zijn ontwikkeld voor gebruik in de specialistische GGZ.
 
Kennisdeling
De partners binnen het samenwerkingsverband delen kennis en expertise met elkaar en hebben kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel staan.
 
Onderzoek
Door onderzoek en innovatie werkt Leo Kannerhuis Nederland actief aan ontwikkeling van het behandelaanbod.

Ervaringsraad
Acht creatieve, gedreven kritische mensen die hun ervaring en deskundigheid inzetten om mensen met autisme te helpen een passende plaats in te nemen in de samenleving.
 
Over
Leo Kannerhuis Nederland is een samenwerkingsverband van (GGZ-) instellingen die gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden aan cliënten met een autisme-spectrumstoornis.
 
Partners
De partners binnen Leo Kannerhuis Nederland.