Zorgen over de jeugd-ggz

De jeugd-ggz staat aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over haar toekomst. De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd-ggz bij de gemeente. De jeugd-ggz wordt niet meer betaald uit de zorgverzekeringswet en de AWBZ en maakt in die zin dus geen onderdeel meer uit van de gezondheidszorg. Het zou ondenkbaar zijn hetzelfde te doen met de kindergeneeskunde.

Tegen dit voornemen is op vele manieren en op vele plaatsen geprotesteerd, er is geschreven, vergaderd en uitgebreid gedebatteerd, maar naar het zich laat aanzien gaat het toch door. Natuurlijk zullen we ook binnen een ander stelsel ons inzetten voor goede zorg voor jeugdigen. We willen echter wel onze ernstige zorg uit spreken. Wij denken dat de voorgenomen maatregelen op korte en zeker op lange termijn heel nadelig zullen zijn voor de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling van kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening en ook voor de kosten van de zorg.

Dat gaat ons aan het hart, daar maken wij ons zorgen om en dat willen we laten weten, ook al kunnen we er misschien weinig meer aan veranderen.

Wij denken dat bovengenoemde zorg door heel veel medewerkers en andere betrokkenen bij de jeugd-ggz wordt gedeeld. Er is lang gekozen voor de weg van de dialoog en daar gaan we ook zeker mee door. Maar voordat de nieuwe jeugdwet in de kamer wordt behandeld willen we onze zorg een keer publiekelijk uitspreken.

We zullen natuurlijk de publiciteit zoeken met deze verklaring.

Ondertekenen kan door op onderstaande link te klikken.

http://www.petitiejeugdggz.nl/

Wij willen in elk geval medewerkers van de jeugd-ggz oproepen hun zorg uit te spreken, maar natuurlijk zijn ook anderen van harte uitgenodigd.

Onder meer onderstaande mensen staan achter deze verklaring. Op de link kun je zien wie er nog meer allemaal getekend hebben.

Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater,manager behandelzaken Jonx autisme, Jonx|Lentis.

Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, lid Raad van Bestuur Accare.

Inge van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater, directeur behandelzaken Jonx|Lentis.

Pascale van Damme SPV Accare, universitair centrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

Ruud Minderaa, emeritus hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie RUG, voormalig voorzitter van het landelijk Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, president of ESCAP (European Society of Child and Adolescent Psychiatry).

Janneke Eijgelaar, GZ-psycholoog kinderen en jeugdigen, teamleider inhoudelijke zaken, WWA, Jonx|Lentis.

Zwanet Nikolaas, management assistent Jonx Autisme

Willeke Kauw, gedifferentieerd agogisch begeleider, WWA Zuidlaren, Jonx|Lentis

Else de Haan, klinisch psycholoog, hoogleraar CGT kinderen en jeugdigen, AMC

Arga Paternotte, oud hoofdredacteur Balans magazine, Adviseur Balans

Ellen Loykens, klinisch psycholoog, directeur behandelzaken Molendrift

Anneke Loning-Tuinman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jonx|lentis

Anne van Lammeren , psychiater team ontwikkelingstn.volwassenen, UCPsychiatrie Groningen

Bertine Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter Raad van Bestuur Karakter.

Erwin Vleugel, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Drenthe.

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie, Universiteit van Maastricht.

Tonny van Gemert, kinder- en jeugdpsychiater Accare

Miranda Bos-van der Veen, zelfstandig hulpverlener , Personal Care for You

Leonieke Vet, klinisch psycholoog, gedragstherapeut, teamleider ocdpoli. Jonx|Lentis

Marjolein Beltz, kinder- en jeugdpsychiater, Maastricht.

Petra Huizinga,orthopedagoog/Gz-psycholoog, ATN, Jonx|Lentis.

Roelf Buurke, slaapwacht op beschermende woonvorm voor jeugdigen, Jonx|Lentis.

Jetty Noltes, kinder- en jeugdpsychiater, teamleider inhoudelijke zaken ATN Groningen, Jonx|Lentis

Klaas Molenkamp, klinisch psycholoog, Accare.

Karen van Boggelen, agogisch begeleider,BW Jeugd Jonx|Lentis.

Loes van Iersel, kinder- en jeugdpsychiater, inhoudelijk clustermanager.

Tania A. Ventura Menendez, woonbegeleidster,BW-Jeugd, Jonx|Lentis.

Marieke Hangelbroek, kinder- en jeugdpsychiater, eigen praktijk, Hoofddorp.

Anja Talboom Consulent Autisme MEE Drenthe.

Kit Vanmechelen, kinder- en jeugdpsychiater, Elker en Jonx|Lentis.

Huib van der Ziel, Directeur/zorgboer Zorgboerderij de Slingertuin

Herman Wiersema, kinder- en jeugdpsychiater, Afdelingshoofd behandeling Wenakker

Mario Fokkens, manager algemene zaken Jonx autisme, Jonx|Lentis.

Corien ter Weeme, kinder/jeugdpsychiater, CCP Groningen

Ria de Jong, B-verpleegkundige, WWA, Jonx|Lentis.

Bas Eisinga, kinder- en jeugdpsychiater, vrijgevestigd

Grietje Ramaker, verpleegkundige, BW Jonx, Jonx|Lentis.

Tanja Schreiber, kinder- en jeugdpsychiater, inhoudelijk teamleidster ATN Drachten, Jonx|Lentis.

Fenmo Boswijk, gedifferentieerd agogisch begeleider, WWA, Jonx|Lentis

Jaap Dekker, kinder- en jeugdpsychiater, ATN Groningen, Jonx|Lentis.

Meindert Sjoerdsma.,gediff. verpleegkundige WWA Jonx|Lentis.

Gerdi Goris, kinder- en jeugdpsychiater, teamleider inhoudelijke zaken, Jonx ambulant, Jonx|Lentis.

Arnold Allertz, kinder- en jeugdpsychiater, directeur jeugd GGZ-Centraal

Angelien ter Braak, ontwikkelingspsycholoog, BW Jeugd, Jonx|Lentis.

Wilma Kamp, kinder- en jeugdpsychiater, Jonx autisme, Jonx|Lentis.

Petra Teeninga, ambulant begeleidster, ATN Drachten, Jonx|Lentis.

Esther Bazuin, secretaresse ATN Groningen, Jonx|Lentis.

Sophie Akkermans, gedifferentieerd agogisch begeleider BW Jeugd, Jonx|Lentis.

Jeroen de Boer,gedifferentieerd agogisch begeleider BW Jeugd, Jonx|Lentis.

Suzanne Mager, gedifferentieerd agogisch begeleider BW Jeugd, Jonx|Lentis.

Maritha Ackerman Consulent MEE Drenthe

Ankie van der Reijken, psychiater

Erica Everts-Piek, kinder- en jeugdpsychiater,manager behandelbeleid, GGZ Drenthe

Cees Ketelaars, kinder- en jeugdpsychiater Dimence, Zwolle.

Evelien Barthel, systeemtherapeut Accare FJP Assen.

Ted Nicolaï, (kinder- en jeugd)psychiater, Linis en Jonx|Lentis.

Judith Havinga, psycholoog, ATN, Jonx|Lentis.

Egbert Reijnen Raad van Bestuur Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth.

Astrid van Dijk, Manager R&D Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth.

Wiebe Cnossen, psychiater, manager behandelzaken Centrum Autisme GGZ-Noord Holland Noord.

Annemiek Landlust, psycholoog ATN Groningen, Jonx|Lentis.

Bertwin Zwiers, gespecialiseerd ambulant verpleegkundigeteam KID ambulant, GGZ Drenthe.

Nynke Aukes, Klinisch Psycholoog in opleiding, behandelcoördinator, Molendrift Groningen

Anne Groeneveld, Manager Bedrijfsvoering, GGZ Drente

Koert Guermonprez, groepsleider afdeling Intermezzo Smilde, Accare

Marloes Rikken, GZ-psycholoog, Karakter.

André van Boekholt, Hoofd HRM Hoofd Leeromgeving Kenniscentrum Karakter

Bernhard Nusselder, directeur behandelzaken en kinderpsychiater Karakter

Dorine Slaats-Willemse, Klinisch neuropsycholoog, manager behandelzaken,hoofd gedragswetenschapper UC Nijmegen.

Christel van Zijp, Bestuurssecretaris Karakter.

Chaim Huyser, kinder- en jeugdpsychiater, geneesheer-directeur, De Bascule.

René van Dijk, systeemtherapeut-psychotherapeut, clustermanager behandelzaken Hoogeveen/Meppel, Accare.

Ronald Buijs Directeur Yulius Kind- en Jeugdpsychiatrie, Yulius voor geestelijke gezondheid.

Eric Holkers, MBA, directeur Dienst Bedrijfsondersteuning | Lentis.

Jacolien Waalkes, GZpsycholoog, teamleider inhoudelijke zaken ATN Hoogeveen, Jonx|Lentis.

Sandra Neef, orthopedagoog ATN Leeuwarden, Jonx|Lentis.

Francisca Welte, zorgregistratiedeskundige Jonx autisme, Jonx|Lentis.

Pauline van Dijl, kinder/jeugdpsychiater, teamleidster inhoudelijke zaken, Jonx ambulant, Groningen, Jonx|Lentis.

Corien van den Berg, Jonx|Lentis

Wim Gorissen, arts Maatschappij & Gezondheid, directeur Behandelorganisatie De Jutters

George Westermann, kinder/jeugdpsychiater, inhoudelijk adviseur, Orbis GGZ

Sabien Horevoets, Gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut, Accare

Hans Ester MBA, Directeur divisie Jeugd en Autisme, Dimence

Eddie Speelman, klinisch psycholoog, Afdelingsmanager Behandelzaken kliniek LVB & disruptieve stoornissen, P-opleider Karakter.

Wim Schlooz, opleider Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 1e Geneeskundige Herlaarhof.

Joke Schothorst, psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog, ATN, Jonx|Lentis.

Rita van de Wouw, directeur Herlaarhof.

Ilse van der Hoeven, psycholoog, ATN Leeuwarden, Jonx|Lentis.

Francien Beuving, teamleider algemenen zaken, ATN Groningen, Jonx|Lentis.

Marianne Bloemendal, GGZ Verpleegkundig specialist i.o., Lentis

Heddeke Snoek, manager behandelzaken ambulant Karakter Zwolle/plv opleider Karakter

Pijke Dijkema, psychomotorisch therapeut, cognitief gedragtherapeutisch medewerker, Accare

Ineke Winter, psychiater/psychotherapeut, vrijgevestigd, CPP, Groningen

Saskia van Dongen MBA, Directeur bedrijfsvoering regio Gelderland, Karakter.

Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.