Vooraankondiging congres ‘Ooit een standaard mens ontmoet?’

congres LKH-NL - Lister

  • Donderdag 1 december
  • Locatie: De Jaarbeurs (Beatrix gebouw) in Utrecht
  • Programma: 14.30-16:45 uur 
  • Afsluitend met een drankje (& hapje) tot 17:30 uur

Werkt u met cliënten met een autismespectrumstoornis, bent u zelf cliënt, of naastbetrokkene? Binnen de GGZ of daarbuiten? Noteer dan 1 december alvast in uw agenda.

Leo Kannerhuis Nederland en Lister organiseren een congres naar aanleiding van de binnenkort te verschijnen publicatie ‘Ooit een standaard mens ontmoet?’ Begeleidingsarrangementen voor cliënten met een autismespectrumstoornis.

Over de Begeleidingsarrangementen

De begeleidingsarrangementen is een recente verzameling van werkwijzen en methodieken die door instellingen gebruikt worden voor begeleiding van mensen met autisme.

Met de begeleidingsarrangementen willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van zorg voor cliënten met ASS. We pleiten voor betere samenwerking tussen begeleiding en behandeling. En stellen een integrale herstelgerichte benadering voor, waarin het eigen perspectief van cliënten een belangrijke rol heeft en waarin maatschappelijke participatie en burgerschap einddoelen zijn.

Congres ‘Ooit een standaard mens ontmoet?’

Tijdens het congres zullen diverse sprekers, professionals en ervaringsdeskundigen, ingaan op het belang en de praktijk van de begeleidingsarrangementen. Daarnaast gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden van doorontwikkeling, ontbrekende invalshoeken en hoe verder. Ook is er na afloop tijd om informeel met elkaar door te praten en te netwerken. Denkt u met ons mee?

Meld u aan!

Graag aanmelden via communicatie@lister.nl, zodat de organisatie weet met hoeveel personen er rekening gehouden kan worden. Deelname is kosteloos.