Geslaagde tweede Landelijke Casuïstiekdag

Op donderdag 6 maart j.l. organiseerde Leo Kannerhuis Nederland voor de tweede maal een Landelijke Casuïstiekdag voor meer dan 90 autisme-professionals werkzaam binnen het autisme-samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland.

 

DSM 5

Drs. Horwitz, psychiater aan het UMCG, spreekt over de DSM 5

Drs. Horwitz, psychiater aan het UMCG, spreekt over de DSM 5

De dag werd om 10.00 uur geopend door Astrid van Dijk, voorzitter van de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland, waarna gastspreker drs. Horwitz, psychiater aan het UMC Groningen, de aftrap voor zijn rekening nam. Hij sprak over de invoering van het nieuwe zorgclassificatiesysteem DSM 5 en de gevolgen voor de diagnostiek van autisme. Er werd positief gereageerd door de professionals uit de zaal en het maakte veel reacties en vragen los.

Presentatie E. Horwitz

 

Casuïstiek bespreken

Het vervolg van de dag bestond uit casuïstiekbesprekingen aan de hand van kwaliteitsstandaarden, waarbij professionals uiteen gingen in verschillende groepen. Er werden interessante casussen besproken en er werd veel met elkaar van gedachten

Casuïstiekbespreking in deelgroepen

Casuïstiekbespreking in deelgroepen

gewisseld over de standaarden van professioneel handelen en verantwoorde zorg. De dag werd succesvol afgesloten met een ‘wrap up’ waarbij interessante bevindingen op interactieve wijze werden gedeeld met de gehele zaal.

 

Kwaliteitsstandaarden

Tijdens deze dag maakten de autisme-professionals van Leo Kannerhuis Nederland voor het eerst kennis met de conceptversie van het document kwaliteitsstandaarden. Dit document is in het afgelopen jaar ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland, met als uiteindelijke doel op laagdrempelige wijze intercollegiaal casuïstiek bespreken, ingaand op juist dié elementen die de partners van LKH-NL gezamenlijk belangrijk en onderscheidend vinden in de behandeling van cliënten met autisme.

De input voor dit document is door professionals geleverd tijdens de eerste Landelijke Casuïstiekdag op 29 november 2012. Door middel van evaluaties zal het document de komende tijd verder worden aangescherpt en voor de zomer dient de eerste conceptversie gereed te zijn.