TOPGGz keurmerk voor Dr. Leo Kannerhuis

TOPGGz keurmerk voor (dag)klinische behandeling Dr. Leo Kannerhuis

Op donderdag 19 januari 2012 ontving het Dr. Leo Kannerhuis het keurmerk TOPGGz voor de (dag)klinische behandeling. In 2009 verkreeg het al het keurmerk voor de poliklinieken.

Egbert Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur:

“Wij zijn trots op het verkrijgen van dit keurmerk. We zien het ook als een opdracht om ons, ondanks de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, op topniveau te blijven manifesteren!”

Topklinische zorg kan zowel binnen grote, brede ggz-instellingen worden aangeboden als door gespecialiseerde, kleinere instellingen of door bijvoorbeeld een psychiatrische afdeling van een (topklinisch) ziekenhuis of UMC. Om voor overheden, zorgverzekeraars, verwijzers en patiënten een geloofwaardige partner te kunnen zijn, heeft de stichting Topklinische GGz het Keurmerk TOPGGz ontwikkeld. Dit keurmerk is het bewijs dat een afdeling voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. Elke gespecialiseerde ggz-afdeling kan dit keurmerk verwerven.

Om hiervoor in aanmerking te komen worden zowel de afdeling als de instelling beoordeeld op een uitgebreide reeks criteria. Deze afdelingscriteria hebben betrekking op de topklinische functies zoals gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek en onderwijs en opleiding. Aan de hand van de instellingscriteria wordt beoordeeld of zij in staat zijn de topklinische afdeling(en) ook op langere termijn te kunnen ondersteunen en faciliteren in het uitoefenen van hun topklinische functies. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de samenwerkingsrelaties met wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, de bestaande opleidings-, ontwikkelings- en innovatiemogelijkheden, het meten van patiënttevredenheid en behandeleffecten en bedrijfsvoering. Voor de beoordeling is een visitatiecommissie geïnstalleerd die onder leiding staat van een onafhankelijke voorzitter.

Voor meer informatie:

http://www.topggz.nl/topggz-keurmerk.html

en

http://www.leokannerhuis.nl/nieuws/topggz-keurmerk-voor-het-dr-leo-kannerhuis