Toolkit voor behandeling allochtone kinderen met autisme

In Nederland worden veel minder allochtone dan autochtone kinderen met autisme behandeld. Ook de kans op succesvolle behandeling is lager bij allochtone kinderen. In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland is onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Ook is een toolkit ontwikkeld voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren.

Bij de franchisepartners van Leo Kannerhuis Nederland is al langere tijd duidelijk dat het aantal allochtone cliënten met autisme ver achterblijft. Ervaring leert ook dat voor allochtone kinderen die wel in behandeling komen aanpassingen nodig zijn om de behandeling tot een goed einde te brengen.

Cultuurverschillen, taalbarrières en multi-problematiek

Uit het onderzoek blijkt dat de lage instroom naar specialistische hulp en de problemen tijdens de behandeling voortkomen uit taalbarrières en cultuurverschillen. Er lijkt sprake van minder acceptatie en minder kennis van autisme bij allochtonen. Bij autochtone professionals is vaak sprake van onbegrip, onderschatting van de situatie en vooroordelen. Hierdoor herkennen zij de symptomen van ASS minder snel bij allochtone kinderen. Ook eventuele lagere sociale klasse en de hoeveelheid problematiek binnen allochtone gezinnen zorgen voor minder snelle herkenning van ASS.

Toolkit

Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de succesfactoren in de behandelingen van allochtone kinderen met autisme. Deze ervaringen, samen met adviezen van deelnemende professionals, zijn verwerkt tot een toolkit. De toolkit bestaat uit praktische adviezen, gebaseerd op de kennis van cliënten, ouders, huisartsen, zorgcoördinatoren en hulpverleners in de specialistische ggz. Doel van de toolkit is om deze praktijkkennis toegankelijk te maken voor alle hulpverleners, zodat de diagnostiek en behandeling van allochtonen kinderen met autisme verbeterd kan worden.

De toolkit is hier gratis te downloaden