Toename van meisjes met autisme bij GGZ Noord-Holland-Noord

Het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord ziet de afgelopen twee jaar een toename van het aantal meisjes met autisme. Daarom doet het centrum onderzoek naar behandelaanbod dat het best aansluit bij deze doelgroep en zal zij hiermee het aanbod gaan uitbreiden.

meisjeHet centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie heeft de ervaring dat er bij de iets oudere meisjes sprake is van een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis, maar dat klachten in het verleden onvoldoende herkend zijn als voortkomend uit- of passend bij autisme. Autismeklachten lijken bij meisjes minder gemakkelijk herkend te worden, waardoor ze vaak op latere leeftijd gediagnosticeerd worden, na een lange weg met uiteenlopende problemen en veel onbegrip uit de omgeving.

Angst en stemmingsklachten
Veel cliënten uit deze doelgroep laten een beeld zien met angst en stemmingsklachten, emotie-regulatieproblemen, laag zelfbeeld en onvoldoende aansluiting bij leeftijdgenoten, moeite met herkennen van autisme bij zichzelf en ontkennen van de problemen. Ook ontbreekt vaak de motivatie voor behandeling en is de behandeling mede door de comorbiditeit zeer complex van aard.

Binnen het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie is het initiatief ontstaan om meer zicht te krijgen op deze groep, met als doel om de diagnostiek te verbeteren en te onderzoeken welk behandelaanbod het beste aansluit.