Test

Leo Kannerhuis Nederland ; Header 2a
Leo Kannerhuis Nederland ; Header 1a
Leo Kannerhuis Nederland ;  Header 3a
Leo Kannerhuis Nederland ; Header 4a
Leo Kannerhuis Nederland ; Header 5a

Leo Kannerhuis Brabant verlaat samenwerkingsverband.
Franchisepartner Leo Kannerhuis Brabant heeft het besluit genomen om per 1 juli a.s. te stoppen als lid van het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland.

Deelname aan het samenwerkingsverband past niet meer bij de nieuwe strategische koers die Leo Kannerhuis Brabant gaat varen. De naam Leo Kannerhuis Brabant vervalt en de organisatie zal per 1 juli 2017 verder gaan onder de naam Expertisecentrum Autisme Amarant Groep.

Leo Kannerhuis Nederland

Leo Kannerhuis Nederland is een uniek samenwerkingsverband van zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over Nederland. Leo Kannerhuis Nederland biedt cliënten met een autisme-spectrumstoornis (ASS) gespecialiseerde en kwalitatief hoogstaande behandeling en begeleiding. Daarnaast werkt zij aan doorontwikkeling van autismebehandeling.  


Thema’s

Blended behandelmodules
Blended behandelmodules bestaan uit online bijeenkomsten, opgevolgd door een face-to-face bijeenkomst. De modules zijn ontwikkeld voor gebruik in de specialistische GGZ.
 
Kennisdeling
De partners binnen het samenwerkingsverband delen kennis en expertise met elkaar en hebben kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel staan.
 
Onderzoek
Door onderzoek en innovatie werkt Leo Kannerhuis Nederland actief aan ontwikkeling van het behandelaanbod.

Ervaringsraad
Acht creatieve, gedreven kritische mensen die hun ervaring en deskundigheid inzetten om mensen met autisme te helpen een passende plaats in te nemen in de samenleving.
 
Over
Leo Kannerhuis Nederland is een uniek samenwerkingsverband van zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over Nederland.