Symposium ‘Perspectief bij autisme’

Perspectief vormen is voor mensen met autisme lastig. Met name het begrijpen, maar ook invulling geven aan perspectief is vaak een probleem. Het vraagt om een aparte manier van communiceren, niet alleen in de behandeling, maar ook in en met de omgeving.

Op 18 september a.s. organiseert het Dr. Leo Kannerhuis een symposium voor professionals ‘Perspectief bij autisme, beelden delen’. Diverse sprekers belichten vanuit verschillende invalshoeken hun visie op dit thema.  Lees verder

Symposium Perspectief bij autisme