Succesvolle startbijeenkomst Kannerconcept in regio Utrecht

Altrecht (Altrecht Jeugd en Altrecht WA) en de SBWU (Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht) hebben begin 2012 de franchiseovereenkomst getekend met het Leo Kannerhuis Nederland. Donderdag 19 april vond de startbijeenkomst plaats voor de implementatie van het Kannerconcept in deze regio.

Vrijwel alle medewerkers van de deelnemende organisaties kwamen bij elkaar in Fort Vechten om kennis met elkaar te maken en om geïnformeerd te worden over het Kannerconcept. Hierbij werd ook stilgestaan bij de gevolgen die deze vorm van samenwerking heeft voor de medewerkers. Met deze samenwerking wil Altrecht de kwaliteit van haar zorgverlening en de kennis op het gebied van autisme op een nog hoger peil brengen.

De aankomende periode zal het Kannerconcept worden geimplementeerd in de regio Utrecht. De implementatie bestaat o.a. uit scholing van alle medewerkers, afstemming en uitwisseling van behandel- en begeleidingsarrangementen en het verrichten van uniforme effectmeting. Daarnaast zullen ook Altrecht en de SBWU participeren in de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland. Deze raad richt zich op onderzoek naar effecten en ontwikkeling van behandeling en zorginnovatie.

“Deze startbijeenkomst was onder meer bedoeld om iedereen te enthousiasmeren voor het Kannerconcept. Gezien de vele positieve en enthousiaste reacties die we na afloop hebben ontvangen ziet het er naar uit dat dit gelukt is. Een mooie basis om de implementatie verder op uit te rollen’, aldus Ruben Boeren, projectmanager implementatie Kannerconcept Altrecht/SBWU.