Start deeltijdbehandeling GGZ-NHN

Van links naar rechts: Lieke Imandt, Laura Laan en Ingeborg Daan.

Vanaf 12 maart 2012 is het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGZ NHN gestart met een pilot-deeltijdbehandeling voor kinderen/jongeren vanaf 11 jaar met een autismespectrumstoornis. Deze groepsbehandeling is bedoeld voor kinderen met ASS, die een intensiever aanbod nodig hebben dan een wekelijkse poliklinische afspraak, maar bij wie opname in een klinische kinderpsychiatrische setting een te grote stap is. Wij hopen op deze manier een gat te vullen in de zorg voor jongeren met autisme in de regio.

Op dit moment nemen 8 kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar (groep 8 / brugklas) deel aan deze behandeling, waarin gewerkt wordt vanuit systemisch perspectief. Naast twee behandelmiddagen per week, worden zowel het gezin als de school betrokken. Het behandelaanbod wordt daarbij zoveel mogelijk op maat gemaakt.

De deeltijdbehandeling heeft een duur van ongeveer 6-9 maanden en is globaal ingedeeld in 3 fasen: de observatiefase, de behandelfase en de afbouwfase. De volgende algemene thema’s komen hierbij aan de orde: zelfbeeld, psycho-educatie over ASS, gevoelens, omgaan met spanningen, weerbaarheid en sociale vaardigheden.

De kinderen uit groep 8 krijgen in samenwerking met MEE een Brugklascursus aangeboden om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er voor elk kind individuele doelen opgesteld, waaraan zowel binnen de deeltijd als thuis en op school gewerkt wordt. Naast het groepsprogramma kan gebruik gemaakt worden van hometraining voor het gezin en begeleiding van de school door de behandelaren van de deeltijd.