Speciale uitgave Leo Kannerhuis Nederland

Onlangs verscheen de eerste special van Leo Kannerhuis Nederland. De uitgave geeft een beeld van de stand van zaken van dit bijzondere initiatief en is opgesplitst in de zes regio’s waarin Leo Kannerhuis Nederland samen met regionale partners een aanbod realiseert of van plan is te realiseren.

Partners

Per regio (Noord-Nederland, Midden-Nederland, Limburg, Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland) zijn de kern-gegevens van de partners binnen Leo Kannerhuis Nederland opgenomen. De bestuurder van de samenwerkende partner geeft zijn visie op de samenwerking in zijn regio. Daarnaast wordt een bijzonder regionaal initiatief op het gebied van autismehulpverlening in de schijnwerpers gezet.

Ook partijen zoals de NVA, zorgverzekeraars, VWS, Landelijke Platform GGZ etc. geven hun mening en leggen uit waarom zij het belangrijk vinden dat er een gespecialiseerd aanbod wordt gerealiseerd in de directe leefomgeving van de cliënt.

Onderzoek en innovatie

Nieuwe kennis is essentieel voor de verdere ontwikkeling van ASS-behandelingen. Daarom investeert Leo Kannerhuis Nederland gericht in gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten. De Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland neemt een prominente rol in het samenwerkingsverband en bestaat uit inhoudelijk deskundigen van de partners.

Thema

Als thema voor de komende jaren is gekozen voor De versterking van de draagkracht van het gezin. Dit thema past niet alleen in de gezamenlijke visie maar sluit ook aan bij lopende onderzoeksprojecten. In de special is de agenda van de Raad van Advies beschreven door middel van een toelichting op de zeven pakketten die door de raad zijn vastgesteld. Bij elk pakket zijn meerdere partners betrokken.

Special Leo Kannerhuis Nederland

Met deze publicatie willen de partners van Leo Kannerhuis Nederland de buitenwereld informeren over de plannen en de activiteiten van Leo Kannerhuis Nederland. De partners binnen Leo Kannerhuis Nederland zijn vastbesloten om de ambities waar te maken. Mensen met autisme worden zo in staat gesteld om zich met de nodige behandeling en ondersteuning te handhaven en mee te doen in de samenleving. De directe omgeving van de cliënt zoals gezin, school, werk etc. kan zo echt actief participeren in de behandeling.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze uitgave? Stuur dan een e-mail naar: info@leokannerhuisnederland.nl

Geïnteresseerd?
Een zestal delen uit onze publicatie kunt u als PDF-bestand lezen en/of downloaden.