Wat doen de academische werkplaatsen Reach-Aut & Samen Doen?

academische werkplaats autismeTijdens het 15e Nationaal Autismecongres op 27 maart hebben de twee academische werkplaatsen Autisme ‘Samen doen’ en ‘Reach-Aut’ zich aan een groot publiek gepresenteerd. LKH Nederland is als geassocieerde partner betrokken bij de academische werkplaats ‘Reach-Aut’.

Bekijk de video op www.autismetv.nl. In deze uitzending leggen projectleiders Kirsten Greaves-Lord (Samen Doen) en Hilde Geurts (Reach-Aut) uit wat de werkplaatsen doen.

Academische werkplaatsen
Reach-Aut en Samen Doen gaan vier jaar lang aan het werk met tal van projecten. Doel van de werkplaatsen is om uitwisseling van kennis tussen wetenschappers, professionals die werkzaam zijn met autisme en cliënten te verbeteren. Betere uitwisseling van kennis vergroot het inzicht en kan veel opleveren voor de diagnose en behandeling van autisme. Trekkers van Reach-Aut zijn het Dr. Leo Kannerhuis en de UVA. Leo Kannerhuis Nederland is geassocieerde partner in dit project. Trekkers van Samen doen zijn Yulius en Erasmus MC Sophia in Rotterdam. Beide werkplaatsen ontvangen een subsidie van ZonMw. Kijk voor meer informatie over de academische werkplaatsen Autisme op www.reach-aut.nl. en www.autisme-samendoen.nl