Rapport “Vanuit Autisme bekeken”; autisme diagnostiek eerder, sneller beter

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Het
programma Vanuit autisme bekeken kijkt vanuit het perspectief van mensen met autisme naar
welke verbeteringen mogelijk zijn. Niet alleen op het gebied van zorg en ondersteuning, maar
ook in werk, sport en het onderwijs. In dit artikel wordt autisme gebruikt als overkoepelende
term voor alle autismespectrumstoornissen (ASS).
De werkgroep gaf opdracht om onderzoek te doen naar de vertraging in het diagnoseproces op
basis van signalen van experts dat hier veel vertraging en leed te voorkomen is. De basis van deze
publicatie vormt het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Van Deurzen, Verhoeven &
Staal in 2014. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vervolgens voorgelegd aan een groep van
experts. Zij kwamen met aanbevelingen om de knelpunten op te lossen, die ook in deze publicatie
zijn opgenomen. De werkgroep gaat deze voorstellen actief onder de aandacht brengen
van politiek, overheid en andere relevante actoren.

Zie hierbij het volledige onderzoek van Van Deurzen, Verhoeven & Staal.