Radboudumc leidt groot onderzoek ADHD en autisme, krijgt 4 miljoen

NIJMEGEN – Een groot internationaal onderzoek moet meer duidelijk maken over de oorzaken van ADHD en autisme.

Dat gebeurt door het nieuwe Europese onderzoeksproject MiND dat onder leiding staat van het Nijmeegse ziekenhuis. Doel ervan is de risicofactoren van beide aandoeningen in kaart te brengen en met die kennis te komen tot betere individuele diagnoses en behandelingen. Bij het onderzoek zijn 15 wetenschappelijke onderzoeksdisciplines en de industrie betrokken.

ADHD en autisme zijn chronische neurologische aandoeningen en worden in de meeste gevallen door genen doorgegeven van de ene generatie op de andere. Beide aandoeningen komen vaak voor: ADHD bij zo’n 5 procent van de kinderen en 3 procent van de volwassenen, autisme treft ongeveer 1 op de 100 mensen,. Afgezien van statististische gegevens en de kenmerken van beide ziekten is over de oorzaken vrij weinig bekend. Effectieve behandelingen zijn evenmin beschikbaar, aldus het ziekenhuis. Wel is bekend dat beide aandoeningen vaak in combinatie voorkomen: 20 tot 50 procent van de mensen met ADHD heeft autistische trekken, omgekeerd zijn bij mensen met autisme in 30 tot 80 procent van de gevallen symptomen van ADHD zichtbaar.

Op zoek naar de onbekende oorzaken

Met de Europese subsidie van 4 miljoen euro willen de onderzoekers, neurobiologen, genetici, artsen en psychologen, op zoek naar de oorzaken. Daarbij worden meerdere wegen bewandeld: er wordt gekeken naar zowel biologische oorzaken als factoren op het gebied van cognitie (populair gezegd ‘kennis’ in de breedste zin) en gedrag.

Nijmegen kijkt in de genen en de darmen

De bij het onderzoek betrokken Nijmeegse onderzoekers bekijken mogelijke oorzaken in de genen in combinatie met omgevingsfactoren en de werking van de hersenen. Ook wordt de mogelijke invloed onderzocht van micro-organismen in de darmen  op de aandoeningen en het ontstaan ervan. De invloed van voeding is in het verleden al vaker in verband gebracht met ADHD.

Voor het onderzoek naar de werking van genen die mogelijk met de aandoeningen te maken hebben wordt in Nijmegen gebruik gemaakt van fruitvliegjes. Ten slotte kijken de Nijmeegse onderzoekers of mindfulness bruikbaar is als behandeling.

Bron: http://nieuws.radboudumc.nl/bijna-vier-miljoen-euro-voor-opheldering-oorzaken-adhd-en-autisme/