Publicaties

Overzicht van publicaties van Leo Kannerhuis Nederland. De partners publiceren met enige regelmaat nieuwe brochures, boeken en artikelen. Via deze pagina krijgt u toegang tot een selectie van deze uitgaven.


Positioneringsdocument Leo Kannerhuis Nederland

Tijdens een werkconferentie op 28 november 2012 werd met een representatieve afvaardiging van directe stakeholders de positionering van Leo Kannerhuis Nederland bepaald en werd er gesproken over het initiatief en de plannen van Leo Kannerhuis Nederland. Op basis van deze conferentie werd het positioneringsdocument Leo Kannerhuis Nederland vastgesteld.

 


Speciale uitgave Leo Kannerhuis Nederland

Onlangs verscheen de eerste special van Leo Kannerhuis Nederland. De uitgave geeft een beeld van de stand van zaken van dit bijzondere initiatief en is opgesplitst in de zes regio’s waarin Leo Kannerhuis Nederland samen met regionale partners een aanbod realiseert of van plan is te realiseren.

Een zestal delen uit onze publicatie kunt u als PDF-bestand lezen en/of downloaden:

Bent u geïnteresseerd in de papieren versie van deze uitgave? Stuur dan een e-mail naar: mailto://info@leokannerhuisnederland.nl