Positioneringsdocument Leo Kannerhuis Nederland beschikbaar

Tijdens een werkconferentie op 28 november werd met een representatieve afvaardiging van directe stakeholders de positionering van Leo Kannerhuis Nederland bepaald en werd er gesproken over het initiatief en de plannen van Leo Kannerhuis Nederland. Op basis van deze conferentie werd het positioneringsdocument Leo Kannerhuis Nederland vastgesteld.

Lees hier het Positioneringsdocument Leo Kannerhuis Nederland’