Persoonlijk verslag van scholingsdag ASS bij Lister

Donderdag 19 mei jl. organiseerde Lister een scholingsmiddag Autisme over Ervaringsdeskundigheid en Zelfmanagement. Jasper Vink, ondersteunend medewerker Afdeling Communicatie Lister en mede-autist doet persoonlijk verslag van de middag.

Programma

Op het programma stond ‘autisme en overprikkeling’ van Barbara de Leeuw, een documentaire over Birsen Basar met een workshop/presentatie en twee workshops door ervaringsdeskundigen over ‘herstel en zelfmanagement’ en ‘wat te doen met een autist als werknemer’. Kernwoorden van de dag waren: ‘Zelfmanagement’, ‘Eigen Kracht’ en ‘Empowerment’. Doel van deze middag was om cliënten en hulpverleners te voorzien van bruikbare informatie. Ik als mede-autist was zeer benieuwd naar deze middag.

Persoonlijk verslag van scholingsmiddag ASS bij Lister - 2

Boodschap

Maurits Beenackers opende de middag en deed de intro. Zijn boodschap was dat ieder mens uniek is evenals een mens met autisme. Door alle uitdagingen waar wij in het dagelijks leven mee te maken krijgen, is het leven een boeiende reis. Deze reis wordt door autisme nog boeiender doordat onze hersenen anders te werk gaan. Hierdoor zijn wij extra aangewezen op ons netwerk en professionele begeleiding.

Barbara de Leeuw

De presentatie van Barbara de Leeuw ging door ziekte helaas niet door. Wel wil ik hierbij de inhoud van de presentatie met jullie delen, omdat het onderwerp behoorlijk actueel is. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampt gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is per persoon verschillend. Tijdens deze lezing wordt een kijkje gegeven in de belevingswereld van mensen met autisme en wordt dieper ingegaan op overprikkeling. Barbara de Leeuw is auteur van het boek “Overprikkeling voorkomen; vaardigheden en technieken voor (jong)volwassen met ASS en/ADHD”. Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren.

Persoonlijk verslag van scholingsmiddag ASS bij Lister

Birsen

In plaats van de presentatie van Barbara de Leeuw werd er een documentaire vertoond van Birsen Basal. Direct na de film verzorgde Birsen een presentatie/workshop. Zoals bovenstaand al werd benoemd is ieder mens met autisme uniek, zo ook Birsen. Zij had een eigen manier ontwikkeld om haar ervaringen te delen met het aanwezige publiek. Voor de aanwezige professionals was het een zeer leerzame ervaring. Voor mij als mede-autist was het een ervaring die wat irritatie en overprikkeling met zich mee bracht, doordat Birsen redelijk ongenuanceerd te werk ging. Ik kan natuurlijk niet voor de andere aanwezigen praten, maar volgens mij is het de bedoeling dat autisme niet als excuus wordt gebruikt voor onaangepast gedrag, maar als middel om begrip en erkenning te krijgen. Het is een voorrecht om persoonlijke ervaringen en uitdagingen te mogen delen met anderen, in het bijzonder begeleiders die voor dit vak hebben gekozen omdat het zo intrigerend is. Om de documentaire van Birsen te zien, klik hier.

Workshops

Na dit stuk van de scholing ben ik helaas naar huis gegaan en heb ik niet de workshops kunnen ervaren. De workshops waren ook iets aangepast. Omdat Barbara de Leeuw uitviel was Henri Mandemaker van de Nederlandse Vereniging van Autisme ingevlogen. Hij gaf een workshop over Stressgevoeligheid en Autisme. Klik hier voor meer informatie over de NVA. Onder andere Marian Klein Bramel gaf de workshop ‘Autisme, Herstel en Zelfmanagement’, Jimmy Clewell gaf ‘wat kun je met een autist’ (in een werksituatie) en Marlies de Penning (van Altrecht) gaf ‘Ervaringsdeskundigheid en Management’. Hopelijk hebben de deelnemers dingen gehoord en ervaren die ze kunnen gebruiken in hun werk of in hun privé-situatie.

Enik en ik

Wij mensen met autisme hebben veel ervaringskennis. Sommige van ons zijn ook ervaringsdeskundig of kunnen dat worden. Dit gaat gepaard met analytisch vermogen, zelfreflectie en de juiste kennis. De locatie waar wij waren was Enik. Enik staat voor ontplooiing en peersupport. Dit zijn belangrijke funderingspijlers van het concept zelfredzaam zijn of worden. Door ervaringen te delen en kritisch te zijn kunnen wij van elkaar leren en elkaar stimuleren.

Lees hier meer over Enik, school of life.

Jasper Vink
Ondersteunend medewerker Afdeling Communicatie en mede-autist