Lister

logo Lister

Lister

Voordeur/contactgegevens

Centraal Bureau

Doelgroep

Lister biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De doelgroep autisme richt zich op cliënten waarbij autisme op de voorgrond staat. De leeftijd is 18 jaar en ouder. Het IQ boven de 80/85. De cliënten hebben een indicatie ZZP 3 of hoger of een ambulante indicatie.

Werkgebied

Provincie Utrecht

Wat wordt er aan zorg geboden

Huisvesting en begeleiding op alle leefgebieden, vanuit de herstelvisie.

Beschermd Wonen voor mensen met autisme

Begeleiding en ondersteuning bij o.a. wonen, financiën en administratie, aangaan en onderhouden van sociale contacten, gezondheid, middelengebruik en dagbesteding.

Intensieve begeleiding is mogelijk, indien nodig 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Ambulante begeleiding voor mensen met autisme

Autismespecifieke ambulante begeleiding in de eigen woonsituatie.

Aangeboden in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten en in IJsselstein, Lopik en Vianen.

Locaties

Locatie De Pauw Nieuwegein

  • 29 woonplekken voor mensen met autisme,
  • en ambulante begeleiding.

Locatie Castellum Houten

  • 28 individuele appartementen waar 24-uurs begeleiding wordt geboden voor mensen met autisme,
  • en ambulante begeleiding.

Locatie Het Zand Utrecht

  • 28 individuele appartementen waar 24-uurs zorg wordt geboden,
  • en ambulante begeleiding.
  • Twee groepswoningen met 8 studenten in een studentenflat. Zij worden begeleid met als doel ontwikkeling en verzelfstandiging.