Altrecht

Voordeur/contactgegevens

Het informatiecentrum kan informatie geven over het behandelaanbod

  • 030-230 85 85
  • informatiecentrum@altrecht.nl

Altrecht Autismeteam Volwassenen

Altrecht Autismeteam Jeugd

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis zonder verstandelijke beperking. Voor mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en autisme is er ook een hulpaanbod binnen Altrecht.

Werkgebied

Midden West van de Provincie Utrecht

Wat wordt er aan zorg geboden

  • Poliklinische behandeling
  • Deeltijdbehandeling voor kinderen en jongeren

Bij klinisch zorg wordt gebruik gemaakt van de reguliere opnamemogelijkheden van Altrecht (niet specifiek voor autisme)

Locaties

Altrecht Autismeteam Volwassenen

Het Autismeteam Volwassenen is een ambulant werkend team voor mensen vanaf 18 jaar die (een vermoeden van) een stoornis in het autismespectrum hebben en waarvoor hulp nodig is. Als er sprake is van vermoeden van autisme vindt eerst diagnostisch onderzoek plaats, als de diagnose al gesteld is start direct de behandeling.

Altrecht Autismeteam Jeugd

Het zorgdomein Autisme Spectrum Stoornissen van Altrecht Jeugd is gespecialiseerd in diagnostiek en poliklinische en deeltijdbehandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis.