Partners Leo Kannerhuis Nederland onderzoeken nieuwe samenwerkingsvorm

Per 1 januari 2018 heeft Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL) haar activiteiten in het franchiseconstruct afgerond. De voormalige franchisepartners onderzoeken momenteel met elkaar een nieuwe vorm voor verdere samenwerking op het gebied van kennis delen, innovatie, onderzoek en ervaringsdeskundigheid.

Anno 2017 is de oorspronkelijke ambitie tot geografische spreiding van specialistische autismezorg gerealiseerd. Daarnaast zijn nog andere mooie resultaten geboekt, zoals de ontwikkeling van een breed palet aan (blended) behandelproducten en het stimuleren van ervaringsdeskundigheid binnen de specialistische autismezorg en -begeleiding. Ook werd gezamenlijk geïnvesteerd in onderzoek, innovatie en kennisdeling.

Met het realiseren van de primaire doelstellingen is gekeken naar de duurzaamheid van de huidige formule van LKH-NL. Sinds de oprichting van LKH-NL is veel veranderd binnen de GGZ. Ook de individuele franchisepartners hebben grote interne veranderingen doorgemaakt. Uitkomst van die verkenning is dat andere wijzen van samenwerken beter passen dan het huidige franchiseconstruct.

Leo Kannerhuis Nederland
LKH-NL is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis als reactie op het verzoek van het Ministerie van VWS in 2007 voor betere spreiding van gespecialiseerde autismezorg in Nederland. In reactie daarop is in 2012 LKH-NL opgericht, een franchiseorganisatie met daarin zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over heel Nederland. Aangesloten partners zijn Dr. Leo Kannerhuis (initiatiefnemer), Altrecht, GGZ Noord Holland Noord, Lentis, Lister, Mondriaan, Parnassia en tot 1 juli jl. ook Amarant.