Achtergrond

Ontstaan van het autisme samenwerkingsverband

Logo Leo Kannerhuis Nederland, Landelijk dekkend netwerk van autisme hulpverleningLeo Kannerhuis Nederland is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis als reactie op het verzoek van het Ministerie van VWS in 2007 voor betere spreiding van gespecialiseerde autisme zorg in Nederland. Tevens was er de wens om de wachtlijsten bij het Dr. Leo Kannerhuis terug te brengen. Het Dr. Leo Kannerhuis fungeerde als het enig gespecialiseerd autismecentrum in Nederland, waardoor lange wachtlijsten ontstonden en patiënten ver moesten reizen voor behandeling.

Het Dr. Leo Kannerhuis ging op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere autisme zorgaanbieders in Nederland. En met succes, sinds de zomer van 2012 bestaat het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland met daarin zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over heel Nederland. Ze werken volgens een gezamenlijk concept waardoor de behandelcapaciteit toeneemt en kwalitatieve zorg dichtbij iedere cliënt geleverd wordt. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor kennis delen, onderzoek en innovatie.

Initiator samenwerkingsverband

De initiator van het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland is het Dr. Leo Kannerhuis. Zij is een topklinische instelling en fungeert als landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van autisme. Het Dr. Leo Kannerhuis heeft zich tot taak gesteld om op proactieve wijze en in samenwerking met partners bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van de autisme hulpverlening in Nederland. Het samenwerkingsverband van Leo Kannerhuis Nederland past binnen deze taakstelling.