Opleidingen

Leo Kannerhuis Nederland verzorgt diverse opleidingen voor medewerkers van de aangesloten franchise organisaties. Hierna ziet u een overzicht van de opleidingen incl. begeleidende documenten.

Basiscursus Autisme

Vervolgmodules op de Basiscursus

Aanvullende cursussen

  • Trainen van zelfredzaamheid bij mensen met ASS
  • Begeleiden van mensen met ASS in seksualiteit en intieme relaties
  • Omgaan met agressie
  • KIRA-methodiek: arbeidstoeleiding van mensen met autisme
  • Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag

De inhoudelijk beschrijvingen van bovenstaande cursussen worden op dit moment aangepast en zullen op korte termijn op deze plek worden gepubliceerd.

Aanvragen cursus

Indien u als werknemer van de franchise organisatie een cursus wilt volgen dan dient u het digitale aanvraagformulier in te vullen. Klik op de volgende link voor het aanvraagformulier.