Kind met autisme gebaat bij inzet van getrainde huishond

Een vierjarige studie, uitgevoerd in opdracht van KNGF Geleidehonden door Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, toont aan dat gedragsaspecten van kinderen met autisme positief worden beïnvloed door de KNGF-cursus PAWS (Parents Autism Workshops & Support). Deze speciaal voor ouders van autistische kinderen ontwikkelde cursus leert hen om de eigen huishond waar mogelijk constructief in te zetten ten behoeve van het kind. Hierdoor blijkt onder meer de zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind significant toe te nemen. Woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag nemen juist af. Dat meldt KNGF Geleidehonden

Eerder bleek al dat het hebben van een hond, kat of ander huisdier een positieve invloed heeft op de sociale vaardigheden en assertiviteit van autistische kinderen. Als er een huisdier aanwezig is in een sociale omgeving zoals bijvoorbeeld een klaslokaal, zullen autistische kinderen sneller met elkaar gaan praten.

KNGF Geleidehonden introduceerde de PAWS cursus in 2012, omdat de organisatie zo veel aanvragen naar autismegeleidehonden te verwerken kreeg, dat zij niet iedere aanvraag kon honoreren en de vaak wanhopige ouders toch graag wilde helpen. Bij het onderzoek waren meer dan 100 gezinnen betrokken die bij KNGF Geleidehonden van start gingen met de PAWS workshops. Het onderzoek had drie meetmomenten: bij de start van de workshop, drie maanden na workshop of aanschaf van de hond en zes tot negen maanden daarna.

De ouders melden significante gedragsverschillen tussen de eerste en de tweede meting. Denk daarbij aan positieve veranderingen bij het kind wat betreft angst, stress, stemming, zelfvertrouwen en sociaal-communicatieve vaardigheden. De derde meting toonde daarentegen juist weer weinig verschil met de tweede meting. Marie-José Enders zegt daarover: “Kennelijk is het effect van de speciale inzet van de hond snel merkbaar in het gedrag van het kind en blijven de veranderingen daarna in dezelfde mate bestaan.”

 

Bron:http://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/28679-kind-met-autisme-gebaat-bij-inzet-van-getrainde-huishond.html