Ook wij zijn verbijsterd!

Wij zijn zeer bezorgd over de plannen van minister Schippers en voeren actie..! Net als GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maakt het Dr. Leo Kannerhuis zich ernstig zorgen over de huidige plannen van minster Schippers. Hierdoor dreigt ook het gespecialiseerde (behandel)aanbod voor mensen met autisme en hun omgeving (gezin, school etc.) in gevaar te komen.

Dat we ook in de GGZ moeten bezuinigen is duidelijk, maar deze maatregel kent alleen verliezers, met name op de langere termijn. 

De wachtlijsten voor gespecialiseerde autismebehandeling zullen alleen maar verder toenemen en de ontwikkelingen om de behandeling nog efficiënter en effectiever te maken lopen ernstige vertragingen op.

Acties

De protestmanifestatie op het Malieveld in Den Haag van 29 juni was een groot succes. Duizenden mensen kwamen bijeen om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen binnen de GGZ. Ook het NOS Journaal heeft hier aandacht aan besteed.