Ontwikkeling Blended Zorgpad Autisme

Op 11 en 12 juni heeft in Utrecht de eerste werkconferentie plaatsgevonden rondom de ontwikkeling van een Blended Zorgpad Autisme. Doel van dit project is om adolescenten met een milde/ matige vorm van autisme zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren en het zelfmanagement te bevorderen, met gebruikmaking van eHealth. Initiatiefnemers van dit project zijn CbusineZ, Leo Kannerhuis Nederland, GGZ Eindhoven en Yulius.

Achtergrond

Het Zorgdoorbraak Fonds (ZDF) van CZ wil de structurele toepassing van eHealth binnen de tweedelijns ggz bevorderen. Omdat hier veel geld mee gemoeid is, stelt het ZDF middelen ter beschikking voor de ontwikkeling van een blended zorgpad voor autisme binnen de generalistische basis GGZ. De ontwikkelde modules – met eHealth elementen waar mogelijk en nodig – moeten een structurele plaats krijgen in de behandeling van cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum.

Samenwerkingspartners

Initiatiefnemers van dit project zijn CbusineZ (Innovatie- en participatiepartij van CZ), Leo Kannerhuis Nederland, Yulius en GGZ Eindhoven. Leo Kannerhuis Nederland neemt deel aan dit traject in de werkgroep inhoud middels een 5-tal leden van de Raad van Advies. Daarnaast wordt de Ervaringsraad van LKH Nederland vanaf de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgpad en zal deze fungeren als klankbord voor de inhoudelijke werkgroepen gedurende het gehele proces.

Doelstellingen

Centraal doel van dit project is adolescenten met een milde/ matige vorm van autisme zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren en het zelfmanagement te bevorderen, met gebruikmaking van eHealth. Daartoe is het beoogd resultaat van dit project een ‘blended zorgpad’ voor adolescenten (meer specifiek de leeftijd van 16-23) met een milde/ matige vorm van autisme. Bij deze groep wordt verwacht dat zij de minste afstand in kennis en beleving hebben tot internet/ eHealth, bovendien zal de ernst van de aandoening het zelfstandig gebruik van eHealth modules hun niet per definitie in de weg staan. Doelstelling is om einde 2013 het zorgpad op te leveren.

 De verwachting is dat de modules niet alleen bruikbaar zijn voor deze specifieke doelgroep, maar ook voor cliënten met ernstige problematiek; daarom zullen de modules ook door cliënten panels bestaande uit cliënten met ernstige problematiek getoetst worden.