Onderzoek naar psychotherapie bij autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis

Bij Sarr Expertisecentrum Autisme (onderdeel van Bavo Europoort, Parnassia Groep) is gestart met onderzoek naar het inzetten van schemagerichte therapie bij volwassen cliënten met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis.

Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de behandeling van mensen met autisme en een persoonlijkheidsstoornis. We weten niet of de behandeling die wordt toegepast bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ook effectief inzetbaar is bij mensen met autisme in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis.

De studie moet meer inzicht geven in de effecten van schematherapie bij autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Dit inzicht zal gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Het behandelprotocol van de schematherapie bestaat uit 35 wekelijkse behandelsessies, gevolgd door tien maandelijkse update sessies. De behandelingen bestaan uit een mix van cognitieve gedragstherapie en experimentele interventies. Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject wordt de effectiviteit van de behandeling onderzocht aan de hand van een aantal vragenlijsten.

Aan het onderzoek nemen 12 patiënten, ouder dan 18 jaar, deel. Deelnemers zijn gerekruteerd bij Sarr Expertisecentrum Autisme in Rotterdam.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Richard Vuijk, klinisch psycholoog in samenwerking met Arnoud Arntz, hoogleraar klinische psychologie UVA.

De studie is gestart in april 2016 en zal tot en met april 2018 duren. Reeds tijdens het Nationale Autisme Congres 2016 tijdens dit voorjaar, konden de onderzoekers zich verheugen op een eervolle vermelding van hun onderzoek door de postercommissie.