Onderzoek naar multiplex autisme gezinnen in WTA

In het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme is een artikel verschenen over onderzoek naar multiplex autisme gezinnen, uitgevoerd door Leo Kannerhuis Nederland.

“De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen”

Het artikel beschrijft de bevindingen van een literatuurstudie naar multiplex (ouder en kind met autisme) autisme gezinnen. Er blijkt in de literatuur een gebrek aan kennis te bestaan over het functioneren van dergelijke multiplex gezinnen. Het artikel beschrijft diverse thema’s en toont de noodzaak aan van onderzoek naar het gezinsfunctioneren van multiplex gezinnen tijdens de adolescentiefase van het kind met autisme.

Multicenter onderzoek
Deze noodzaak is voor Leo Kannerhuis Nederland reden om een multicenter onderzoek te starten binnen de onlangs opgerichte academische werkplaats autisme “Reach-AUT”. Doel van het onderzoek is de problematiek van multiplex gezinnen met autisme in kaart te brengen, in het bijzonder bij jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar die op de drempel van volwassenheid staan. Het onderzoek zal zich richten op het identificeren van die kenmerken die bijdragen aan een succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling.

Meer informatie over multiplex gezinnen en autisme en andere onderzoeksprojecten van LKH Nederland vindt u onder onderzoeksprojecten.

Artikel: Teunisse, J.P., Heist, B. van, Gottmer, M. & Balkom, I.D.C. (september, 2014). De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 83-91.

Publicatie op te vragen via de bibliothecaris van uw instelling.

Vervolgonderzoek wordt uitgevoerd binnen de academische werkplaats autisme “Reach-AUT”: www.reach-aut.nl