Transitieplanning

Periode:

(2010-2011)

Doelstelling:

Het ontwikkelen en toetsen van een transitiemodel voor jongeren met autisme

Innovatie:

Het ontwikkelen van een model voor het plannen en uitvoeren van transities (overgangsmomenten) op verschillende levensgebieden (school, werk, relaties, vrije tijd, wonen en evt. behandeling). Door middel van praktijkonderzoek in eigen organisatie naar de ervaringen met transities kunnen partners binnen het Leo Kannerhuis Nederland samen bijdragen aan de ontwikkeling van een transitiemodel.

Het Client/Leerling Competentie Profiel (CCP/LCP) is als uitgangspunt genomen voor modelontwikkeling bij transities.

Onderzoek:

Het onderzoeken van succesfactoren en belemmeringen in transities m.b.t. school, werk en behandeling.

Vanuit het Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth zijn op 1 juni 2010 twee onderzoeken gestart naar:

  1. Transitieplanning met het LCP binnen het speciaal onderwijs: Poster Transitieplanning LCP
  2. Transitie van behandeling naar vervolgsetting: Poster Transitieplanning Leven na een autismebehandeling