Multiplex gezinnen en autisme

Omschrijving

Literatuurstudie naar multiplex* gezinnen met autisme waarbij verschillende aspecten in kaart zijn gebracht.

*een gezin waarin zowel een of meerdere kinderen als een of beide ouders de diagnose autisme hebben gekregen.

Status

Afgerond onderzoek  (maart – juni 2013).

Doelstelling

Wat betekent de complexe problematiek van multiplex families (ouder en kind met autisme) voor de systeemgerichte behandeling van Leo Kannerhuis Nederland, in het bijzonder als het jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar (en hun ouders) betreft die op de drempel van de volwassenheid staan?

In de literatuur zijn de volgende aspecten in kaart gebracht

•Ouders met autisme

•Volwassen functioneren van mensen met autisme

•Broader Autism Phenotype (BAP)

•Opvoedingsstijlen in gezinnen met autisme

•Adolescentie en autisme

•De rol van ouders in de transitie naar volwassenheid

•Interventies

Resultaat

Teunisse, J.P., Heist, B. van, Gottmer, M. & Balkom, I.D.C. (september, 2014). De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 83-91.

Publicatie op te vragen via de bibliothecaris van uw instelling.

Omschrijving

Succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling binnen multiplex gezinnen (ouder en kind met autisme): beïnvloedende factoren.

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd binnen de academische werkplaats Reach-AUT.

Status

Lopend onderzoek (2014-2018). Voortgang is te volgen op de website van REACH-AUT.

Doelstelling

Het onderzoek richt zich op het identificeren van kenmerken die bepalen of jongeren en jong volwassenen met autisme in de levensfase van 16 tot 23 jaar binnen multiplex gezinnen op termijn succesvol en zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Drie doelen:

1) identificatie van de mate waarin deze jongeren zelfstandig functioneren en de factoren die dat beïnvloeden, in het bijzonder voor multiplex gezinnen;

2) kennis van deze beïnvloedende factoren verspreiden onder mensen met autisme, hun familie en betrokken professionals en

3) een basis vormen voor ontwikkeling instrumenten en interventies die nauw aansluiten bij de kenmerken van de doelgroep.

Resultaat

1. Eindrapport met resultaten, discussie en conclusies.

2. Factsheet ‘(H)Erkenning beïnvloedende factoren succesvolle zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bij autisme.

3. Artikelen in (inter)nationale tijdschriften.

Publicatie

Teunisse, J.P., Heist, B. van, Gottmer, M. & Balkom, I.D.C. (september, 2014). De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3,83-91.

Publicatie op te vragen via de bibliothecaris van uw instelling.