Empowerment

Fase 1:

Jan 2011- Dec 2011

Doelstelling:

Kennis verkrijgen over korte en lange termijn effecten van trainingen Empowerment op het sociaal-maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven.

Omschrijving:

  • Onderzoek naar de effecten van trainingen Empowerment (VrijBaan-methode) voor jongeren en jongvolwassenen met autisme, ook wat betreft effect op levensgebieden.
  • De eerste resultaten van een training in het Dr. Leo Kannerhuis zijn verzameld en worden geanalyseerd. Een studie is gestart naar effecten op langere termijn.
  • Partners binnen Leo Kannerhuis Nederland hebben de training uitgevoerd en onderzoeksgegevens verzameld.
  • Voorwaarden zijn 6 tot 8 deelnemers van 18 jaar of ouder met autisme en een hulpvraag op het gebied van (re)integratie op het gebied van arbeid, stage, dagbesteding.
  • 2 gecertificeerde trainers. Certificaat te behalen door de Vrijbaan Empowerment cursus te volgen (1 dag).
  • Training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2,5 uur en vindt 1x in de week plaats.

Follow-up:

Jan 2012-Juni 2012

Doelstelling:

Kennis over effecten van trainingen Empowerment op het sociaal-maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven, 4 maanden na het beëindigen van de training.

Omschrijving:

  • Met een vervolgmeting, na het stoppen van de training, kan de werkelijke invloed op Empowerment worden bepaald.
  • Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van de HAN, en betreft het verzamelen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bij deelnemers en naasten. Begeleiding en eindrapportage is uitgevoerd door de onderzoeker van het Dr. Leo Kannerhuis.

Resultaat:

Samenvatting onderzoek training Empowerment