De beste gezinsbehandeling bij autisme

Omschrijving

Een inventarisatie naar vormen van gezinsbehandeling.

Doelstelling

In kaart brengen van de verschillende gezinsbehandelingen bij de franchisepartners binnen Leo Kannerhuis Nederland.

Status

Afgerond (juni 2010 – december 2010).

Resultaat

Omschrijving

Effectiviteit van Psychiatrische Gezinsbehandeling Thuis (PGA).

Doelstelling

  1. Zijn de effecten van de PGA behandeling in de verschillende centra, aangesloten bij Leo Kannerhuis Nederland, vergelijkbaar effectief?
  2. Is een specifiek op autisme gerichte gezinsbehandeling (PGA) effectiever is dan de reguliere, algemene gezinsbehandeling bij gezinnen met autisme ?

Dit onderzoek betreft 2 onderdelen.

Ad 1. De PGA module zoals deze ontwikkeld is in het Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth is in 2007 ‘uitgerold’ naar Leo Kannerhuis Brabant. De meetresultaten van de PGA modules van de beide centra zijn beschreven en vergeleken.

Ad 2. De effectiviteit van de algemene gezinsbehandelingen is bekend voor Multi-problem gezinnen, echter niet voor de gezinnen met autisme. De doelgroep ‘kinderen met autisme’ is gefilterd uit twee gezinsbehandeling-databases (de IOG en IPG). De effecten van deze behandelingen zijn vergeleken met het effect van de reeds bekende PGA-resultaten.

Status

Afgerond (oktober 2011-mei 2012).

Resultaat

Omschrijving

Follow-up onderzoek naar de effecten van Psychiatrische Gezinsbehandeling Autisme.

Doelstelling

  1. Zijn de effecten van de follow–up van de PGA gemeten bij het Dr. Leo Kannerhuis terug te vinden in een multi-center onderzoek ?
  2. Is er een sleeper-effect tijdens de follow-up periode van de PGA ?

Dit onderzoek betreft 2 onderdelen.

Ad A: De effectiviteit van PGA blijkt op langere termijn in de follow-up fase aan te houden, uit de resultaten van het Dr. Leo Kannerhuis. Ook blijkt dat de PGA ‘zwaardere behandelingen’ in veel gevallen kan voorkomen. Zijn deze effecten ook in een multi-center onderzoek opnieuw te meten ?

Ad B: Bij het eerste multi-center onderzoek blijken de ouders in 3 groepen onder te verdelen:

Groep 1: ouders met goede vaardigheden in gezins- en persoonlijk functioneren

Groep 2: ouders met problematisch functioneren in het gezins- of persoonlijk functioneren

Groep 3: ouders met problematisch functioneren in gezins- en persoonlijk functioneren.

 Effecten van de PGA blijken verschillend voor de drie groepen.

Status

Afgerond (februari 2013-september 2013).

Resultaat

  • Abstract autism europe en APAC (presentatie op APAC Adelaide aug 2013 en Autism Europe sept 2013)
  • Artikel ingediend bij Journal of Autism (eind 2013), in afwachting van acceptatie.