Begeleidingsarrangementen

Het verschil tussen behandelen en begeleiden is niet altijd duidelijk. Wet- en regelgeving, DSM of zorgprogramma geven niet altijd uitsluitsel. Het gevolg kan zijn onduidelijkheid en spraakverwarring binnen, maar ook tussen, organisaties.

Over behandelen en begeleiden kan in elk geval wel gezegd worden dat:

  • bij behandelen wordt uitgegaan van de cliënt, de diagnose en het ziektebeeld en haar consequenties.
  • bij begeleiden de nadruk ligt op de persoon met zijn kwetsbaarheden en zijn mogelijkheden op alle levensgebieden.

Het overlap (of grijze) gebied, waar aspecten van begeleiden en behandelen samen voorkomen, laat zich moeilijker omschrijven.

Doelstelling:

Formuleren van een advies met daarin:

  • de te hanteren criteria van behandelen en begeleiden
  • de delen van de behandelarrangementen-database die beschouwd kunnen worden als horend bij begeleiden
  • de delen van de behandelarrangementen-database die behandelen en begeleiden bevatten en hoe deze te duiden
  • begeleidingsonderdelen die binnen de behandelarrangementen-database gemist worden, maar van belang zijn voor de autismezorg binnen het Leo Kannerhuis Nederland-concept

In september 2014 is het advies door Lister opgeleverd.

Omschrijving:

Een werkgroep binnen Lister, bestaande uit ervaren (persoonlijk) begeleiders en gedragsdeskundigen heeft de volgende stappen doorlopen ten einde een advies te formuleren:

a. literatuur onderzoek naar de termen behandelen en begeleiden
b. doorlopen van de bestaande behandelarrangementen op begeleidingsaspecten
c. beschrijven van de ‘overlap gebieden’ en op grond van de criteria een advies schrijven
d. beschrijven, vanuit theorie en praktijk, welke begeleidingsonderdelen toegevoegd kunnen worden