Onderzoek & innovatie

Onderzoek en innovatie nemen een belangrijke plaats in binnen Leo Kannerhuis Nederland. Door onderzoek en innovatie werkt Leo Kannerhuis Nederland actief aan ontwikkeling van het behandelaanbod. Het doel is een bijdrage te leveren aan het versterken van de draagkracht van de cliënt met autisme en zijn directe omgeving (gezin, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd). 

De centraal gekozen focus is:

‘Factoren van invloed op de draagkracht van cliënt en zijn omgeving’

Vanuit deze focus worden de onderzoeks- en innovatielijnen uitgezet. Voor de periode 2012-2015 is gekozen voor een specifieke onderzoekslijn waarbij wordt gekeken naar de complexe doelgroep met autisme en een innovatielijn waarbij de ontwikkeling en uitvoering van e-health voorop staat.

Onderzoek: Complexe doelgroep autisme

Leo Kannerhuis Nederland richt zich met onderzoek op de complexe doelgroep . Hieronder worden cliënten verstaan met meervoudige problematiek en gezinnen met intergenerationele problematiek; problemen bij meerdere generaties binnen het gezin.

Leo Kannerhuis Nederland brengt de omvang en kenmerken van deze gezinnen beter in kaart. Daarnaast wil zij de relevante zorgvragen achterhalen, zodat een passend behandelaanbod kan worden ontwikkeld voor deze complexe groep cliënten met autisme.

De volgende onderzoeksprojecten lopen op dit moment of zijn reeds afgerond.

Innovatie: e-Health en zelfmanagement

Leo Kannerhuis Nederland investeert intensief in de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve producten. e-Health wordt immers steeds belangrijker om zorg betaalbaar te houden; het kan autismebehandeling versterken, verkorten of zelfs voorkomen. e-Health kan de eigen regie van de cliënt met autisme en zijn omgeving vergroten (empowerment ) en op sleutelmomenten in de levensloop extra ondersteuning bieden.

Leo Kannerhuis Nederland streeft naar behandeling waarbij internet, applicaties, applied games en face-to-face contact gecombineerd (blended) worden ingezet, op maat voor de cliënt.