Onderzoek

Onderzoek en innovatie nemen een belangrijke plaats in binnen Leo Kannerhuis Nederland. Door onderzoek en innovatie werkt Leo Kannerhuis Nederland actief aan ontwikkeling van het behandelaanbod. Het doel is een bijdrage te leveren aan het versterken van de draagkracht van de cliënt met autisme en zijn directe omgeving (gezin, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd).


Multiplex gezinnen en autisme (2014-2018)

Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren die een rol spelen bij succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling binnen multiplex gezinnen (ouder en kind met autisme). Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd binnen de academische werkplaats Reach-AUT.

Eerder verscheen onderstaand artikel naar aanleiding van een literatuurstudie naar multiplexgezinnen:


Sensorische klachtenlijst (2014-2017)

De Sensorische Klachtenlijst (SK-kv) is een korte screeningslijst die is ontwikkeld binnen het ATN van Jonx|Lentis om na te gaan op welke sensorische domeinen er klachten bestaan. Pilot tests laten zien dat de SK-kv zowel bruikbaar is in de diagnostiek, als in de behandeling. Validatieonderzoek is gewenst om gebruik van de SK-kv wetenschappelijke en diagnostische waarde te geven.


Floorplay (2014)

Een literatuurstudie naar de methodiek Floorplay voor behandeling van jonge kinderen met autisme en kinderen met een hoog risico op autisme.


De beste gezinsbehandeling (2010-2013)

Onderzoek naar de effectiviteit van Psychiatrische Gezinsbehandeling Autisme thuis (PGA)., inclusief een follow-up onderzoek naar de effectiviteit van PGA.


Empowerment (2011-2012)

Kennis verkrijgen over korte en lange termijn effecten van trainingen Empowerment op het sociaal-maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven. In een follow-up studie, 4 maanden na beëindiging van de training, zijn  de lange termijn effecten onderzocht.


Transitieplanning (2010-2011)

Het ontwikkelen van een model voor het plannen en uitvoeren van transities (overgangsmomenten) op verschillende levensgebieden. Door middel van praktijkonderzoek in eigen organisatie naar de ervaringen met transities kunnen partners binnen het Leo Kannerhuis Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van een transitiemodel. Het Client/Leerling Competentie Profiel (CCP/LCP) is als uitgangspunt genomen voor modelontwikkeling bij transities.

  • Factsheets:
  1. Transitieplanning met het LCP binnen het speciaal onderwijs: Poster Transitieplanning LCP
  2. Transitie van behandeling naar vervolgsetting: Poster Transitieplanning Leven na een autismebehandeling