NVA pleit voor gespecialiseerde diagnostische centra autisme

Er gaat teveel tijd verstreken tussen het vermoeden van autisme en het daadwerkelijk stellen van de diagnose. Dit duurt bij kinderen gemiddeld bijna drie jaar en dat is echt te lang, vindt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Zijn pleiten daarom voor gespecialiseerde diagnostische centra.

Wanneer iemand met een vermoeden van autisme bij de huisarts komt, zou er dan direct naar deze centra doorverwezen kunnen worden. Dit bespaart volgens de NVA flink wat tijd. Swanet Woldhuis, algemeen directeur van de NVA zegt: “Door de gespecialiseerde diagnostiek te centraliseren versnel je het diagnostisch traject enorm, voorkom je onnodige uitgaven en zorg je dat kennis up-to-date blijft bij de diagnostici”.

Beter begrip door vroege behandeling autisme
Wanneer kinderen met autisme zo snel mogelijk behandeld kunnen worden, dan leidt dit volgens de NVA tot meer begrip en minder secundaire problemen zoals gedragsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen of uitstoting in de peergroep. Hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer-Onnes sluit zich hierbij aan: “Het gaat in eerste instantie niet direct om een label, om het etiket autisme, maar om herkenning van de problemen die zich op een bepaald gebied voor doen. Alleen zo kan interventie geboden worden. Ouders moeten ondersteuning krijgen in de onderkenning van de problemen en in het opvoedingsproces.”

Bron: GGZ Nieuws