Nieuwe voorzitter Ervaringsraad

De Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland heeft een nieuwe voorzitter: Marc van der Burgh, afgevaardigde namens Vereniging PAS Nederland. Hij wordt hierin bijgestaan door Lieve Arnout, ouder van twee jongens met autisme, die de rol van vicevoorzitter op zich neemt. Van der Burgh: ‘Wat ik meebreng is de gedachte dat communiceren over jezelf om tot wederzijds begrip te komen helpt.’

Marc van der Burgh - klein

‘Het helpt bij het vinden van een balans tussen wat je kunt en wat je nodig hebt. Het helpt bij het bespreekbaar maken van wat jij beleeft en van hoe anderen in je omgeving jou ervaren. De Ervaringsraad kan juist die inbreng hebben vanuit het perspectief en de beleving van mensen met autisme. Hiermee kunnen we voor Leo Kannerhuis Nederland bereiken dat we aansluiten bij de ontwikkeling van mensen met autisme.

Er wordt vaak over mensen met autisme gepraat, maar veel minder mét mensen met autisme. Daarnaast kunnen we bijdragen aan een genuanceerde beeldvorming zodat mensen met autisme niet geobjectificeerd worden, maar gezien worden als mensen met hun eigen ontwikkeling, die wel ondersteuning nodig hebben.’

Marc Van der Burgh vervangt Monique Post die sinds de oprichting van de Ervaringsraad het voorzitterschap bekleedde. Vanaf juni 2016 starten Van der Burgh en Lieve Arnout (afgevaardigde Altrecht) in hun nieuwe rol als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Ervaringsraad.

Over de Ervaringsraad

De Ervaringsraad behartigt binnen Leo Kannerhuis Nederland de gemeenschappelijke belangen van de cliënten met autisme. Zij adviseert de Raad van Advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. Op deze wijze dragen zij bij aan de kwaliteit van de taken die de Raad van Advies uitvoert en de keuzes die gemaakt worden. Daarnaast nemen ze actief deel aan de ontwikkeling van blended behandelmodules.