Muziek Therapeutische Bandcoaching (MTB) voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis

Muziektherapie is één van de interventiemethoden die toegepast kan worden om sociale en communicatieve problemen te verbeteren voor mensen met ASS. Daarom is Mondriaan|Leo Kannerhuis Limburg in samenwerking met de Universiteit van Maastricht het project:” Gewoon …. samen spelen in een Band” gestart, een muziek therapeutische interventie die aan ASS jeugdigen aangeboden wordt.

Deze interventie biedt jeugdigen met autisme de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op muzikaal gebied, in communicatieve en sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Door de methodische aanpak van Muziek Therapeutische Bandcoaching (MTB) worden deze vaardigheden in driefases verder ontwikkeld.

Doel van het onderzoek van Estelle Kempen is het meten van het behandeleffect van MBT op communicatieve en sociale vaardigheden.

 Lees meer in de bijlage: MASTERTHESIS MTBandcoaching 2013