Multidisciplinaire richtlijn Autisme bij volwassenen definitief

Het Nederlands instituut van psychologen komt met het bericht dat vanaf heden de nieuwe ‘multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen’ voor professionals in de ggz is vastgesteld.

De richtlijn geeft een leidraad voor diagnostiek en behandeling. De richtlijn sluit aan bij de bestaande internationale richtlijnen en is geautoriseerd door het NIP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Landelijk Platform GGz.

De richtlijn is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Autismespectrumstoornissen bij volwassenen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het NIP.

Bron: Lees meer op de website van het NIP