Pilot sneldiagnostiek autisme bij LKH Nederland

notitieblok, boek, autismeFranchisepartners van Leo Kannerhuis Nederland, Altrecht en Dr. Leo Kannerhuis, zijn een pilot sneldiagnostiek autisme gestart. In deze pilot worden cliënten via een versneld traject gediagnosticeerd met autisme. Deze pilot maakt onderdeel van een onderzoek dat Leo Kannerhuis Nederland uitvoert naar de mogelijkheid van inzet van sneldiagnostiek (ook wel smart-diagnostiek) bij autisme.

Diagnostiek autisme

Uit recent onderzoek, onder meer uitgevoerd door de landelijke commissie ‘Vanuit Autisme Bekeken’ (lees hier het rapport), blijkt dat iemand na gemiddeld 21 maanden een diagnose autisme krijgt. Bij patiënten met een psychiatrische comorbiditeit duurt het stellen van een diagnose autisme gemiddeld nog een jaar langer dan bij patiënten met alleen autisme. Vertraging in de diagnostiek is zowel in kwalitatieve zin voor de patiënt als in financiële zin voor de organisatie onwenselijk.

Business case SMART-diagnostiek autisme

In het kader van deze problematiek heeft Leo Kannerhuis Nederland in 2015 besloten onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor invoering van sneldiagnostiek binnen de franchiseorganisatie. Hiervoor is een maatschappelijke business case uitgewerkt die inzicht geeft in de financiële en maatschappelijke kosten en baten die zijn verbonden aan het bespoedigen en optimaliseren van autisme diagnostiek.

Pilot sneldiagnostiek autisme

In de huidige fase van het project wordt de business case getest in een pilot. De pilot sneldiagnostiek autisme wordt uitgevoerd bij zowel de doelgroep kinderen- & jeugd als volwassenzorg. Franchisepartner Altrecht voert momenteel de pilot uit onder de doelgroep kind & jeugd. Het Dr. Leo Kannerhuis neemt de doelgroep volwassenen voor haar rekening. Het betreft primaire diagnostiek aan kinderen/jeugd en volwassenen die nog geen diagnostiektraject in het kader van een psychiatrische aandoening hebben doorlopen.

De pilot loopt tot eind januari 2016. In het voorjaar vindt er een evaluatie plaats. Dan zal worden bekeken of primaire SMART diagnostiek zal worden ingevoerd. Aanmelding voor de SMART-diagnostiek binnen deze pilot is niet meer mogelijk. Vanwege de grote belangstelling is het maximum aantal deelnemers reeds bereikt.