LKH Nederland partner in academische werkplaats ‘REACH-AUT’

REACH-AUT (ResEArCH network AUTism) wordt een academische werkplaats met als missie het duurzaam verbinden van kennis over autisme uit praktijk en wetenschap. ZonMw ondersteunt het initiatief met een financiële bijdrage.

Thema’s

Autisme-experts delen hun expertise met elkaar én met een breder publiek, zodat deze kennis benut en gewaarborgd wordt in de praktijk, beleid en opleiding. Hiertoe werken zorgvragers, naastbetrokkenen, zorggevers, beleidsmakers en onderzoekers samen in 7 projectgroepen.

REACH-AUT richt zich op thema´s die

1) voor de gehele levensloop van belang zijn (faal- & succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling)

2) aandacht behoeven omdat het gaat om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut (verbinding GGZ, CJZ & onderwijs, ouderen) en

3) complexe problematiek en forse hulpvragen betreft waar voor zorg én beleid veel winst te behalen is (klinische crisishulpverlening & multiplex gezin).

Met als doel: Een sterke kennisinfrastructuur zodat de kwaliteit van leven van mensen met autisme en naastbetrokkenen verhoogd wordt.

Deelnemende partijen

Leo Kannerhuis Nederland is in dit project geassocieerde partner, evenals met Dimence, HAN, Parnassia Groep, UMCU en de VU. Kernpartners in dit project zijn het Dr. Leo Kannerhuis en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast nemen nog 21 veldpartners deel. Het projectidee voor de academische werkplaats wordt op korte termijn verder uitgewerkt tot een concrete subsidieaanvraag.