Leidraad zwangerschap en autisme beschikbaar

logo leidraad zwangerschap en assOnlangs is door Leo Kannerhuis Nederland een leidraad ontwikkeld rondom zwangerschap en autisme. De leidraad is een onderwerpenlijst voor gesprekken ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autisme spectrum stoornis, hulpverleners en andere betrokkenen.

Zwangerschap en geboorte van een kind zijn ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. Autisme bij een ouder kan het functioneren van de ouder(s) beperken en ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind ongunstig beïnvloeden. Leo Kannerhuis Nederland wil met deze leidraad een eerste aanzet te doen voor het beschikbaar stellen van informatie over dit thema met de hoop op meer aandacht en ontwikkeling van informatie over autisme en zwangerschap.

PAS Nederland heeft, door het uitzetten van een enquête onder haar leden, een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de leidraad.

Bekijk de leidraad autisme en zwangerschap

Voor meer algemene informatie over psychiatrie en zwangerschap wordt verwezen naar het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap