Landelijke Casuïstiekdag blijkt ook dit jaar succesvol

Op 8 juni j.l. vond de derde Landelijke Casuïstiekdag plaats, georganiseerd door Leo Kannerhuis Nederland. Volgens een inmiddels bekend concept discussieerden ruim 90 psychiaters, GZ-psychologen en verpleegkundigen met elkaar over complexe casuïstiek. Nieuwe deelnemers aan deze dag waren dit jaar de leden van de Ervaringsraad. Zij zorgden voor een waardevolle dynamiek tijdens de besprekingen van de casussen.

E-Health
De dag werd geopend met een presentatie over het gebruik van e-Health binnen de behandeling van mensen met autisme. Muriël Brandenburg (Dr. Leo Kannerhuis) en Jacqueline Bailly (Parnassia Groep) motiveerden het publiek met een interactieve opdracht waarbij zij publiek uitdaagden hun telefoon en tablet ter hand te nemen. Ze toonden de zorgprofessionals blended behandelmodules zien die de partners van Leo Kannerhuis Nederland gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Al deze modules zijn voor franchisepartners beschikbaar om te gebruiken binnen de behandeling. Tijdens de pauzes werden posters gepresenteerd waarop e-Healthproducten werden afgebeeld.

Ervaringsraad
Aan het einde van de dag presenteerde de Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland zich. Voorzitter Monique Post en Marc van der Burgh, lid van de Ervaringsraad, namen het publiek mee in de missie en visie, normen en waarden van de Ervaringsraad. Teven lieten ze het publiek zien hoe de Ervaringsraad succesvol functioneert met al haar verschillende individuen. Een inspirerende presentatie. De Ervaringsraad presenteerde tevens haar nieuwe brochure, waarin alle leden zich voorstellen.

.