Kwaliteitsmonitor Behandeling Autisme ontwikkeld

In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland is een Kwaliteitsmonitor ontwikkeld voor professioneel handelen in de behandeling van mensen met autisme. De Kwaliteitsmonitor Behandeling Autisme is een aanvulling op reeds bestaande kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is het een instrument waarmee zorgprofessionals van elkaar kunnen leren. De Kwaliteitsmonitor Behandeling Autisme is ook voor partijen buiten het netwerk van Leo Kannerhuis Nederland beschikbaar.

In 2012 hebben de partners van Leo Kannerhuis Nederland het initiatief genomen om standaarden voor professioneel handelen te ontwikkelen. Door middel van casuïstiekbesprekingen met ruim 100 zorgprofessionals aan de hand van een raamwerk voor professioneel handelen, diverse feedbackrondes en pilots is deze Kwaliteitsmonitor tot stand gekomen.

De gezamenlijk geformuleerde standaarden in de Kwaliteitsmonitor Behandeling Autisme zijn een middel om inhoudelijke feedback uit te wisselen tussen collega’s van verschillende zorgorganisaties, om zodoende van elkaar te leren. Gebruik van de Kwaliteitsmonitor leidt tot een score die inzicht geeft in de mate waarin een specifieke behandeling tegemoet komt aan de door LKH-NL geformuleerde kwaliteitsstandaarden. Nog belangrijker; afname leidt tot concrete tips en adviezen die direct toegepast kunnen worden in de organisatie.

Deze Kwaliteitsmonitor is een praktische vertaalslag van de diverse kwaliteitsrichtlijnen autisme die reeds bestaan. Aangevuld met criteria die de partners van Leo Kannerhuis Nederland belangrijk achten om kwalitatief goede zorg te leveren aan mensen met autisme. De ‘Autismestandaard’ (2014) van het National Institute for Health and Care Excellence en de ‘Basisset Kwaliteitscriteria GGZ’ (2015) geformuleerd vanuit een cliënten- en familieperspectief van het Landelijk Platform GGZ zijn ingebed in deze Kwaliteitsmonitor.

Leo Kannerhuis Nederland maakt de Kwaliteitsmonitor breed beschikbaar zodat ook andere zorgorganisaties deze kunnen gebruiken. Leo Kannerhuis Nederland hoopt hiermee op een breder vlak bij te dragen aan betere zorg voor mensen met autisme.

Kwaliteitsmonitor Begeleiding Autisme in ontwikkeling

Leo Kannerhuis Nederland heeft, onder leiding van Lister, ook een kwaliteitsmonitor in ontwikkeling gericht op de begeleiding van mensen met autisme.

Bron: Persbericht Leo Kannerhuis Nederland, Doorwerth, 8-12-2016