Kentalis stopt met autismebehandeling

kindKentalis gaat stoppen met de behandeling van autistische kinderen en jongeren in Eindhoven. Daardoor komen tientallen medewerkers op straat te staan. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad op 3 oktober. De medewerkers zijn hier donderdagmiddag over geïnformeerd. De huidige cliënten kunnen hun behandeling bij Kentalis afmaken.

Financiering
Veranderingen in de financiering van de zorg zijn de redenen om te stoppen met autismebehandeling, geeft de instelling aan. De behandeling van kinderen met een vorm van autisme is overgeheveld naar de gemeente, Kentalis wordt hier niet langer voor betaald.

Kennis
Net als in de rest van het land gaat Kentalis Eindhoven zich alleen nog maar richten op de behandeling van kinderen en jongeren met taalachterstand of gehoorproblemen. Bij sommige cliënten kan daarbij sprake zijn van andere beperkingen zoals verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen, motorische problemen of psychische problemen. Kentalis zal proberen haar kennis op gebied van autisme onder te brengen bij andere organisaties.

Bron: Skipr