Kennisdeling

Leo Kannerhuis Nederland ontwikkelde in de afgelopen jaren diverse kennisproducten die grotendeels vrij beschikbaar zijn en hier te downloaden.


Leidraad zwangerschap en Autisme

De leidraad zwangerschap en autisme dient als onderwerpenlijst voor gesprekken ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autisme spectrum stoornis, hulpverleners en andere betrokkenen. Leo Kannerhuis Nederland heeft deze leidraad ontwikkeld als eerste aanzet, met de hoop op meer aandacht en ontwikkeling van informatie over autisme en zwangerschap. De leidraad is vormgegeven als een checklist, per fase zijn er onderwerpen benoemd.


Toolkit allochtonen en Autisme

Kinderen met een allochtone achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de behandeling van autisme spectrum stoornissen. Leo Kannerhuis Nederland onderzocht de oorzaken en ontwikkelde een toolkit met aanbevelingen voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van deze groep.


 Autismebeeldbank

De autismebeeldbank bevat materiaal dat geschikt is ter ondersteuning van de behandelaar en cliënt in de informatievoorziening en behandeling en deskundigheidsbevordering. De autismebeeldbank is vrij toegankelijk voor iedereen.


Begeleidingsarrangementen

Begeleidingsarrangementen zijn een verzameling van werkwijzen en methodieken die door organisaties gebruikt kunnen worden in de begeleiding van mensen met autisme. Daarbij is een persoonlijke benadering essentieel. Lees hier de publicatie over de begeleidingsarrangementen ‘Ooit een standaard mens ontmoet?’.


Behandelarrangementen

De behandelarrangementen omvatten een database waarmee Leo Kannerhuis Nederland het totale specialistische behandelaanbod over autisme deelt met haar samenwerkingspartners. De behandelarrangementen zijn ontstaan vanuit een visie op autisme waarin levensloopbegeleiding , empowerment en integrale behandeling een belangrijke rol spelen. De database is alleen beschikbaar voor medewerkers binnen Leo Kannerhuis Nederland.


Kwaliteitsmonitor Behandeling Autisme

De Kwaliteitsmonitor  is ontwikkeld voor professioneel handelen in de behandeling van mensen met autisme. De Kwaliteitsmonitor is een aanvulling op reeds bestaande kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is het een instrument waarmee zorgprofessionals onderling feedback uitwisselen en van elkaar kunnen leren.


Zelfmanagement door cliënten met ASS

Onderzoek waarbij zelfhulpmethodes worden verkend die cliënten met autisme in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Door middel van literatuuronderzoek, aangevuld met interviews met ervaringsdeskundigen wordt achterhaald hoe zelfhulpmethodes ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, zich verhouden tot hetgeen professionals ontwikkelen. Het onderzoek zal resulteren in een online database.