Opleiding

Opleiding en deskundigheidsbevordering autisme

Om gezamenlijk hoogwaardig gespecialiseerde autismezorg te kunnen blijven bieden, is het van belang dat zorgprofessionals beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Binnen Leo Kannerhuis Nederland krijgen partners hiervoor een opleidingsbudget toegekend dat zij kunnen besteden bij erkende opleidingsinstituten (waaronder RINO groep) aan opleidingen die relevant zijn voor het verlenen van autismezorg.