Kwaliteitsstandaarden

kwaliteitsstandaardenDe samenwerkingspartners binnen Leo Kannerhuis Nederland ontwikkelen gezamenlijk kwaliteitsstandaarden. Met deze kwaliteitsstandaarden toetsen zij elkaar op aspecten die de partners belangrijk vinden bij het bieden van gespecialiseerde en kwalitatief hoogstaande autismebehandeling.

De kwaliteitsstandaarden zijn geen vervanging van reeds bestaande en verplichte kwaliteitsmetingen, maar een aanvulling op juist díe elementen in de behandeling en begeleiding van mensen met autisme die vanuit Leo Kannerhuis Nederland als belangrijk en onderscheidend worden geacht.

Eind 2012 is een eerste start gemaakt met de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaarden aan de hand van casuïstiekbesprekingen en input vanuit (bijna 100) professionals werkzaam binnen de specialistische autismehulpverlening bij de verschillende partners.

De eerste opzet van de kwaliteitsstandaarden is intern beschikbaar maar nog in verdere ontwikkeling. Momenteel zijn ze nog niet publiek beschikbaar.