Effectmeting

Effectmeting: Behandelmonitor en cliëntwaardering

Zichtbaar maken van kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg is onontbeerlijk. Leo Kannerhuis Nederland bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van haar autisme-behandelingen door gebruik te maken van een tweetal instrumenten.

1. Behandelmonitor

De behandelmonitor bestaat uit een set vragenlijsten die jaarlijks wordt afgenomen bij elke cliënt die in behandeling is bij Leo Kannerhuis Nederland. Het geeft inzicht in de kwaliteit en uitkomsten van autisme-behandelingen.

Op basis van de gegevens uit de behandelmonitor vindt sturing plaats van het behandelaanbod. Zowel op het niveau van de cliënt, als op het niveau van de organisatie. Zo ontstaat een proces van evalueren, leren en optimaliseren van de behandeling en wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Inhoud Behandelmonitor

De behandelmonitor is opgebouwd uit meerdere ‘lagen’. De eerste laag bestaat uit vragenlijsten die in het kader van de landelijke ROM (Routine Outcome Monitoring) worden afgenomen. De tweede laag bevat lijsten die van basaal belang zijn om autismekenmerken in kaart te brengen. De lijsten uit deze eerste twee lagen worden in principe bij alle samenwerkingspartners afgenomen. Daarnaast kunnen nog aanvullende lijsten worden afgenomen, afhankelijk van het soort behandeling.

 

2. Cliënt- en ouderwaardering

Jaarlijks voeren de deelnemende partners van Leo Kannerhuis Nederland cliënt- en ouderwaarderingsonderzoeken uit. Deze onderzoeken geven waardevolle informatie over de beleving en waardering van cliënten over de behandelingen die zij (hebben) ontvangen. De resultaten kunnen aanleiding geven tot aanscherping of wijziging in de zorg van de cliënt.

De gegevens worden gezamenlijk verwerkt tot een rapportage, om zodoende inzicht te krijgen in de cliënttevredenheid bij Leo Kannerhuis Nederland. In 2014 zal een start worden gemaakt met het gezamenlijk rapporteren van cliëntwaarderingsonderzoek. De gegevens worden op deze website gepresenteerd.