Behandelarrangementen

Het delen van specialistisch behandelaanbod over autisme

De behandelarrangementen omvatten een database waarmee Leo Kannerhuis Nederland het totale specialistische behandelaanbod over autisme deelt met haar samenwerkingspartners. De behandelarrangementen zijn ontstaan vanuit een visie op autisme waarin levensloopbegeleiding , empowerment en integrale behandeling een belangrijke rol spelen.

Medewerkers van Leo Kannerhuis Nederland hebben via de database toegang tot het volledige behandelaanbod, wat beschreven is op basis van evidence-based practice. Hiermee kunnen de zorgprofessionals dagelijks optimale behandeling voor mensen met autisme verwezenlijken.

Gezamenlijk spannen de samenwerkingspartners zich in voor het onderhoud en (door)ontwikkeling van bestaand en nieuw aanbod door middel van onderzoek en innovatie.

De commissie behandelarrangementen is belast met de ontwikkeling, evaluatie en het onderhoud van het behandelaanbod in de behandelarrangementen.